İNSAN KAYNAKLARI VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ


 

Bülent ÜGRETİCİ                               Nurhan YALÇINKAYA Gül ERTAN
İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü İnsan Kaynakları Şefi                Kalite Sistem Şefi
E-Posta : bulent.ugretici@ebso.org.tr E-Posta : nurhan.yalcinkaya@ebso.org.tr E-Posta : gul.ertan@ebso.org.tr
Telefon  : 0 232 4552939 Telefon  : 0 232 4552938 Telefon  : 0 232 4552910
Faks       : 0 232 4839937 Faks       : 0 232 4839937 Faks       : 0 232 4839937

 

İNSAN KAYNAKLARI VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ:


İnsan Kaynakları Şefliği: 5174 ve 4857 Sayılı Kanun, ilgili Mevzuat, Yönetmelik ve Yönerge hükümleri ile Oda Organlarının kararlarına uygun olarak; personelin özlük dosyalarının hazırlanmasını ve muhafaza edilmesini, Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı adına; çalışan ve emekli personelimizin sağlık yardımı işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Personel eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, eğitim planını hazırlar. Staj, çıraklık ve kalfalık işlemlerinin yürütülmesini sağlar.


İdari İşler Şefliği: Oda’nın her türlü satın alma işlemlerini yapar. Tedarikçi firmaların verdiği temizlik, güvenlik, büfe hizmetlerini denetler. Oda’nın bina ve tesisatı ile araç ve demirbaşlarının kaydını takip eder, bakım ve onarımını gerçekleştirir. Gerekli güvenlik önlemlerini alır. Toplantı, seminer vb. organizasyonlara salon ve ekipmanların tedarik ve koordinasyonunu sağlar. Odamızca görevlendirilen seyahat eden yönetici, üye ve personelin ferdi kaza, mali mesuliyet sigortaları ile Oda bina, taşıt ve demirbaşlarının sigortalama işlemlerini yürütür.

Kalite Sistem Şefliği: Oda’nın kalite yönetim sistemleri ve akreditasyonu için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlar.
 


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.