GENEL SEKRETERLİK


 

  Mustafa KALYONCU  
  Genel Sekreter  
  E-Posta: mustafa.kalyoncu@ebso.org.tr  
     
     
Ayşen ŞAHİN         Emel TONBUL
Genel Sekreter Yardımcısı                  Genel Sekreter Yardımcısı     
E-Posta: aysen.sahin@ebso.org.tr   E-Posta : emel.tonbul@ebso.org.tr
     

GENEL SEKRETERLİK:

Oda’yı, Kanun, tüzük, yönetmelikler ve yönergeler doğrultusunda yönetir. 5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile EBSO Yönergelerinde yer alan görevlere ek olarak; Personel sicillerinin düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlar. Birimler kurulması, teşkilat şemasında değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. Yönetim Kurulu'nun ve Meclis Başkanlığı’nın verdiği yetki çerçevesinde kabul, ziyaret ve diğer protokol hizmetlerini yerine getirir. Oda’nın ihtiyaç duyduğu yönergeleri hazırlatarak, yetkili organların onayından geçirerek, uygulamaya koyar.

Bakanlıklarca bilgi istenen konularda gerekli çalışmaları yapar, Bakanlıklara verilecek bilgi hakkında Yönetim Kurulu'nun/acil durumlarda Başkan veya yetkilendirilmiş Başkan Yardımcısı’nın onayını alarak gereğini yerine getirir.

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.