BAŞKAN'IN MESAJI

SAĞLAM DURMAYA DEVAM

Dünya ekonomisinin geldiği yer , finansal istikrarın göz ardı edilmesinin sosyal ve ekonomik maliyetlerinin ne denli büyük olduğunu bize göstermektedir. Finansal istikrar olgusu makroekonomik istikrar açısından çok önemli, aynı zamanda politika yapıcılar tarafından çok hassas  ve dikkatli olunması gereken bir alandır. Makroekonomik istikrarın temel unsurları olan dengeli kamu maliyesi, azalan işsizlik,  düşük enflasyon, sürdürülebilir büyüme gibi alanlarda yaratılacak her boşluğun beraberinde krizleri getirdiği görülmektedir. Bir ekonomide üretim, bütçe, istihdam, dış ticaret, enflasyon gibi unsurlarda yaşanan dalgalanmalar toplumdaki gelir ve varlık dağılımını kolayca bozmakta ve refah seviyesini aşağıya çekmektedir. Bu unsurları makul sınırlarda yürütebilmek için tasarruf edenlerden, üretim yapanlara kaynak transferini sağlayan etkin bir finansal sistem gereklidir. Etkin bir finansal sistem, risklerin dengeli dağılımı sağlayacak, gelecek ekonomik şoklara hassasiyetini azaltacaktır.

Gelen yaz mevsiminin sıcağına, Avrupa ülkelerinde ardı sıra devam eden krizlerin ateşleri de eklenmektedir. Avrupa’nın üzerinde dolaşan kara bulutlar Yunanistan , İrlanda ve Portekiz’in ardından İspanya’ya da uğradı. Konut sektörü ile başlayan yangın tüm İspanya ekonomisini sararak, dış yardıma muhtaç hale getirdi. Avrupa’da kemerler sıkıldıkça işler daha kötüye gidiyor. Kamu harcamalarının azalması, vergilerin çoğaltılması işsizliği sürekli arttırırken, artan işsizlik nedeniyle gerileyen talep, ekonomilerin daralmasına yol açıyor. Daralan ekonomiler, bolluk günlerinin faturalarını ödemekte ise çok zorlanıyorlar. Sıranın Kıbrıs Rum Kesimine geldiğini görmekteyiz. Yunanistan’a dayalı ekonomileri alarm vermektedir.

Bu krizler AB’nin bütünlüğü yanında, devletlerin egemenliklerini bile tehdit eder hale gelmiştir. Yunanistan’a Doğu Almanya modelini  öneren pek çok kişi ve kuruluş, bu söylemlerini daha da güçlü dile getirmeye başlamışlardır. Bildiğiniz gibi bu modelde tüm ekonomik kurum ve işletmeler belli bir ülkenin kontrol ve yönetimi altına alınmaktadır. Francis Fukuyama bile demokratik rejimlerin piyasa ekonomisiyle ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Böyle bir ortamda elbette ki, finansal piyasalarda yaşanan sıkışmalar Türkiye ekonomisine olumsuz etkiler yapmaktadır, ama Türkiye bu dış şokları yumuşatmayı bugüne kadar gayet güzel başarmıştır. 


Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Önceki YazılarıŞifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.