Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EBSO Pazar Yeri
GÜNCEL HABERLER
2009 SİGORTA İHALE ŞARTNAMESİ

2009 SİGORTA İHALE ŞARTNAMESİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
2009 YILI SİGORTA İHALESİ ŞARTNAMESİ
1- ) İŞİN KONUSU :
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın  aşağıda verilen  açık adreslerde bulunan  İzmir  Hizmet Binası, Aydın Binası, Ankara Temsilciliği ve ESBAŞ İrtibat Bürosu’na  ait olan menkul ve gayri menkullerinin sigorta ve EBSO Personeli ile  görevli Meclis Üyeleri’nin  Ferdi kaza Sigorta     kapsamına alınması işidir.
Merkez Hizmet  Binası Adresi: Cumhuriyet Bulvarı No: 63 Konak   -  İZMİR
Aydın  Binası Adresi: ASTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ girişi Denizli yolu üzeri AYDIN
Ankara  Bürosu Adresi : Abdullah Cevdet Sokak  No: 5/7 ÇANKAYA - ANKARA
ESBAŞ İrtibat  Bürosu Adresi  : Ege Serbest Bölgesi İdari Hizmet  Binası  ESBAŞ      Gaziemir – İZMİR
2- ) TEKLİF VERME SÜRESİ :
EBSO tarafından teklif vermeye davet edilmiş olan sigorta firmaları aşağıda bulunan maddelerde yazılı şartlara uygun olarak hazırlayacakları fiyat tekliflerini, en geç 19.01.2009 Pazartesi günü saat 12.00.’a  kadar,  Odamızın İdari ve Mali İşler Müdürlüğü   İdari İşler Servisi’ne   (2. Kat )   kapalı zarf usulu olarak teslim edilecektir. Geç teslim edilen tekliflerin değerlendirilmeye alınmamasından ötürü, EBSO sorumlu tutulmayacaktır.  
3- ) TEKLİF VERME KOŞULLARI:
Teklif vermek üzere davet edilen sigorta firması,  şartnamede yazılı bulunan bilgi ve belgeleri teklifinde  vermiş ve koşulları yerine getirmiş olmaları gereklidir.
İhaleyi alan sigorta  firması EBSO’nun talebi halinde mütabakatlı kıymet esasına göre poliçe düzenlemek için gerekli eksperi ücretsiz olarak  görevlendirmeyi  taahhüt eder. Eksper ücreti ihaleyi kazanan sigorta firması tarafından ödenecektir.
4-TEKLİF DOSYASI VE ŞEKLİ:
4.1-)Teklif sahibi, teklif vermekle şartnamenin tamamını peşinen kabul ettiğini taahhüt eder .
4.2-)Teklif sahibi, teklif mektubunu imzalı ve kaşeli olarak düzenleyecek  olup, imza yetkilisinin imza sirküleri teklif dosyası ile birlikte  verilecektir.
4.3-)Teklif dosyası zarf içine konulup kapatıldıktan sonra kapatılan bölüm firma kaşesi ile  kaşelenerek  mühürlenecektir.
4.4-) Teklif sahibi, fiyat teklifinde  sigorta  şartnamesinde bulunan Sigorta Prim Tutarı  bölümlerinde, her bir teminat ile ilgili olarak uygulanacak  fiyatlar ile net prim, gider vergisi, vergiler eklenerek brüt prim gösterilecektir.
4.5) Teklif Sahibi, fiyat teklifinde teklifle ilgili bilgi alınacak yetkili kişinin adını soyadını ve telefon numarasını yazılı olarak  verecektir.
4.6- ) Söz konusu fiyat tekliflerinin ihalede değerlendirilmesi için mutlak surette ilgili sigorta şirketi antetli kağıtlarına yazılı olması gerekmektedir.
4.7 - ) Teklif sahibi,  fiyat teklifini aşağıda bulunan tabloda verilen  sigorta değerlerinin altında bulunan boş bölümlere yazacaktır.
4.8 - ) Sigorta şartmamesinde verilen değerler  TL olarak verilmiştir.
 
5- )  SİGORTA  SÜRESİ:
 
31.01.2009  tarihinde başlar 31.01. 2010  tarihinde sona erer.
 
6- ) SİGORTA TUTARININ ÖDENME ŞEKLİ :
Sigorta tutarının toplamının %25 peşin, bakiyesi 5 ay vadeli olarak  eşit taksitlerle ödenecektir.
7-) SİGORTA DEĞERLERİ
 
 
SİGORTA KONUSU
 
MERKEZ
 
AYDIN
 
ANKARA
 
ESBAŞ

Bina Değeri

5.417.000
693.000
KİRA
-----------
Bina temel payı
762.000
-----------
-----------
-----------
Demirbaşlar
1.375.000
178.000
11.500
-----------
Cam fiyatı
63.500
1.750
-----------
-----------
Sigorta Brüt Prim Tutarı
 
…….………...TL                
 
….………...TL
               
 
….………...TL
               
 
-----------
 
Yangın    Mali mesuliyet
 
250.000
-----------
 
25.000
-----------
Sigorta Brüt Prim Tutarı
 
…….………...TL
                
    
-----------
 
…………….TL
  
-----------
Elektronik cihazlar
1.215.875
58.007
1.940
1.887
Sigorta Brüt
 Prim Tutarı
 
..…..………   TL
 
…….…… TL
 
…….….   TL
 
….……… TL
Kasa muhteviyatı
22.000
-----------
1.000
1.000
Sigorta Brüt
Prim Tutarı
 
…..…..……..   TL
 
-----------
 
..……..…… TL
 
….……..   TL
Ferdi kaza
 
( toplam 93 kişi )
Ölüm      125.000
Sakatlık  125.000
Tedavi      10.000
 
 
-----------
 
-----------
 
-----------
Sigorta Brüt
 Prim Tutarı
Ölüm  Sakatlık
Tedavi
 
 
..…..………….TL                  
    
 
-----------
 
-----------
 
-----------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SİGORTA KONUSU
 
MERKEZ
 
AYDIN
 
ANKARA
 
ESBAŞ
III.şahıs Mali Mes.
Ş.B bedeni 40.000
K.B. bedeni 40.000
Ş.B maddi  40.000
K. B. maddi 40.000
 
 
-----------
Ş.B bedeni 40.000
K.B. bedeni 40.000
Ş.B maddi  40.000
K. B. maddi 40.000
 
 
 
-----------
Sigorta Brüt Prim Tutarı
 
 
……………….TL
-----------
 
 
………….. TL
-----------
Asansör mali mes.
 
Şahıs başı      40.000
Kaza başı     120.000
Maddi             40.000
 
-----------
 
-----------
 
-----------
Sigorta Brüt Prim Tutarı
 
………………..TL
-----------
 
 
Makine Kırılması
245.036
1.460
-----------
-----------
Sigorta Brüt Prim Tutarı
 
......................TL
 
  ………….. TL
-----------
-----------
İşveren Mali  Mesuliyet
Şahıs 100.000
Olay  300.000
-----------
 
-----------
Sigorta Brüt  Prim Tutarı
 
....................... TL
-----------
-----------
-----------
 
Aydın binasının  %8 temel payı  sigorta bedelinin içerisine dahil edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8- )SİGORTANIN KAPSAMI
 
Bina ve demirbaşlar için yangın, deprem, sel-su baskını, enkaz kaldırma, dahili su, fırtına, kara taşıtları, hava taşıtları, duman, yer kayması, GLKHHKNHT/S demirbaşlara hırsızlık, cam  rizikolarına karşı fiyat verilecektir. Sadece merkez bina için deniz taşıtları rizikosuna karşı da fiyat verilecektir.
Elektronik cihazlar  için verilecek olan elektronik Cihaz fiyatına bina, demirbaşlara verilen tüm teminatlar verilecektir.
Beher olay ve hasarda 25 USD’den az olmamak üzere hasarın %10’u oranında tenzili muafiyet esasına göre fiyat verilecektir.  iZMİR, Aydın,  Ankara  Büro ve ESBAŞ Büroya ait elektronik  cihazlar ve makine kırılmalarına ait  listeler ayrı olarak verilecektir.
Kasa muhteviyatı için kasa yangın ve kasa hırsızlık rizikolarına karşı fiyat verilecektir.
Cam için cam kırılması sigortası fiyatı verilecek tir.
Ferdi kaza sigortası’nda toplam 93  kişi için teminat verilecektir. İsim listesi işi alan sigorta firmasına  daha sonra bildirilecektir.
 
 
3. şahıs mali mesuliyet sigortası’nda  teminat 1 yıllık brüt çalışan ücretleri 2.325.000 TL’dir.
 
Asansör mali mesuliyet sigortası için toplam 3 adet insan asansörü ve 1 adet yük asansörü bulunmaktadır.
 
Makina kırılması sigortası için ek liste verilecektir.
Beher olay ve hasarda 25 USD’den az olmamak üzere hasarın %10’u oranında tenzili muafiyet esasına göre fiyat verilecektir.
İşveren mali mesuliyet,
İstenen ek teminat; İşe geliş- dönüş,görevli gönderilmeler, yurt içi ve yurtdışı  ayrıca mesai saatleri dışında ve manevi tazminat talebi dahildir.  1 yıllık tahmini brüt çalışanların ücretleri 2.325.000 TL ‘dir.
Çalışan sayısı :57
Deprem rizikosu %20 - % 80  koasürans,  %2 tenzili muafiyet esasına göre verilecektir.
GLKHHKNHT/S %20 - % 80   %2  oranında tenzili muafiyet esasına göre verilecektir.
Tüm teklifler %10 oranında enflasyona endeksli olarak  hazırlanacaktır.
Fiyatlar riziko bazında verilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-) EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASINA AİT ARAÇLARIN

ARAÇLARA AİT KASKO  SİGORTA BİLGİ LİSTESİ

BİTİŞ TARİHİ
ARAÇ MARKA
MODEL
PLAKA NO
2009
RAYİÇ DEĞER
2008
 HASARSIZLIK İNDİRİMİ
2009 YILI KASKO POLİÇE TUTARI
31.01.2009
RENAULT MEGANE 11 DYNAMIQUE 1.5 DCI
 
 
 
2004
 
 
 
35 EBS 58
 
 
 
20.000
 
 
 
% 60
 
 
 
…………….…………………TL
31.01.2009
 Mercedes S 320 Long
 
2001
 
35 UA 215
 
 
67.000
 
%40
…………….…………………TL
31.01.2009
Megane   II     
SEDAN AUTHENTİQUE 1.4
 
 
 
2007
 
 
 
35 UA 635
 
 
 
26.000
 
 
             % 30
…………….…………………TL
31.01.2009
MEGANE II SEDAN AUTHENTİQUE 1.4
 
 
 
2007
 
 
 
35 UA 015
 
 
 
26.000
YOK
 
 
……….…….…………………TL
31.01.2009
VOLKWAGEN caravelle 
2-5 TDİ
 
 
2007
 
 
35 EBS 75
 
 
 
          55.000
 
%30
 
 
…………….…………………TL
KASKO GENEL TOPLAMI
 
 
….………….…………………TL
10-) TEMİNATLAR :
1)Yanma, çalınma, çarpma,2)Grev- Lokavt, kargaşalık, Halk Hareketi, Terör- sabotaj,
3)Sel ve Su 4)Hasarsızlık tenzilatı koruma teminatı,5)Çekme- Çekilme 6)Deprem, 7)Amortisman ( Düşülmez ) 8) Değer ayarlama, 9)Assistancej)
Yüksek Hadli İhtiyari Mali Mesuliyet     Teminat Bedelleri                                 
Şahıs başına bedeni zararlar
52.500
Kaza başına bedeni zararlar
157.500
Maddi zarar
52.500
10) Koltuk Ferdi Kaza  
Vefat
31.500
Sürekli sakatlık
31.500
şahıs başına
 5.210
 11) Enflasyon endeksli, 12) Teklif veren sigorta firmaları, veremedikleri teminatları ve ilave teminatları ayrıca belirtecektir 13) Şartnameye uygun olarak tüm teminatların muafiyetsiz verilmesi, sel ve depremde muafiyet var ise muafiyet oranının belirtilmesi rica olunur.
11- )   İDARENİN YETKİSİ:
EBSO' nun uygun göreceği firmalardan teklif  isteme ve teklif alması EBSO' yu  hiç bir yükümlülük altına sokmadığı gibi, EBSO ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli uygun göreceği şekilde tespit etmekte serbesttir.
TEKLİF EDİLEN TÜM BÜRÜT  SİGORTA PRİMLERİNİN TOPLAM TUTARI RAKAMLA:.....................................................................................TL’DİR
YAZIYLA  :(YALNIZ…..…………………………………………………………TL’DİR
SİGORTA YETKİLİSİ
ADI  SOYADI :
ÜNVANI :
İMZASI  : 
(TEKLİF SAHİBİ  SİGORTA FİRMASI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR)Site içi arama
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI - ŞİKAYET / DİLEK / ÖNERİ FORMU
EBSO, ULUSAL KALİTE KONGRESİ’NDE 4* YETKİNLİK BELGESİ ALDI.
BECERİ'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi
Kobi Bilgi Sitesi
EBSO Etkinlikleri
SAVUNMA SANAYİNE TEDARİKÇİ OLABİLECEK İZMİR FİRMALARINI İÇEREN SEKTÖR ANALİZİ PROJESİ  KAPSAMINDA OLUŞTURULAN VERİTABANI
EBSO TV
 
 
Online Bilgi Güncelleme
Online Borç Sorgu-Ödeme
   
 
 
 
Haftalık Bülten
Duyurular
Eğitim Haberleri
Güncel Haberler
 
 
 
 
<< NİSAN 2014 >>
PztSalıÇrşPrşCmCtsPzr
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı No:63 İZMİR
Tel : +90 232 455 29 00 - Faks : +90 232 483 99 37
info@ebso.org.tr - www.ebso.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTOBB  Atık Geridönüşüm BorsasıTürkiye Ekonomi Politikaları Araştırma VakfıTOBB Kadın Girişimciler Kurulu